V prostorách Národní Galerie ve Veletržním paláci v Praze se ve čtvrtek 28. dubna v 18.30 hodin představí renomovaný belgický architekt Xaveer De Geyter ze studia XDGA. Jeho přednáška nazvaná „XDGA: Architecture+Urbanism“ bude druhým pokračováním cyklu ARCHI ECHOS, který v České republice připravuje společnost Philips ve spolupráci s Centrem architektury. Po první přednášce cyklu, na kterou byl pozvaný světoznámý holandský architekt Winy Maas, jeden ze spoluzakladatelů studia MVRDV - rotterdamské architektonické firmy, která se proslavila například realizací holandského pavilonu na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru, tak budeme moci více poznat belgickou architekturu. O přednášce holandského architekta Winyho Maase jsme psali v listopadu v rubrice Architektura. ARCHI ECHOS je projekt koncipovaný jako cyklus přednášek, na nichž se české architektonické obci, profesionálům z oblasti stavebnictví, urbanismu, developmentu a designu představí světoznámí architekti a prezentují nejen své nejlepší projekty, ale také své názory na nové trendy v moderní architektuře. Nedílnou součástí každé přednášky je otevřená diskuse, která vytváří prostor pro polemiku a hodnocení témat. Prvním přednášejícím, který cyklus ARCHI ECHOS v listopadu loňského roku s úspěchem zahájil, byl holandský architekt Winy Maas z rotterdamského studia MVRDV. „Velký ohlas, který vzbudila první přednáška cyklu ARCHI ECHOS, nás utvrdil v přesvědčení, že se podařilo naplnit prvotní ideu projektu – umožnit interakci mezi architekty a profesionály z navazujících oborů,“ uvedl Peter de Bie, ředitel divize Philips Luminaires pro střední a východní Evropu, která je organizátorem celého projektu . „Pro druhý ročník ARCHI ECHOS byl osloven renomovaný belgický architekt Xaveer De Geyter, čerstvý vítěz architektonické soutěže na rozšíření budovy Evropského patentového úřadu v Haagu. Také místo přednášky je jiné – pro druhý díl jsme zvolili atraktivní prostory Národní galerie ve Veletržním paláci,“ informoval Peter de Bie. Bruselská architektonická kancelář nesoucí jméno architekta Xaveera De Geytera je mezinárodně uznávaným týmem, který si své postavení buduje od svého založení počátkem devadesátých let. Zakladatel firmy Xaveer De Geyter (1957, Doornik, Belgie) patří ke generaci mladých architektů, kteří pracovali v architektonické kanceláři Rema Koolhase – OMA (Office for Metropolitan Architecture). Studie a projekty kanceláře Xaveer De Geyter Architecten představují poctivý architektonický a urbanistický názor vycházející z uvědomělé a radikální návrhové strategie. Zabývají se analýzou současného západoevropského urbánního trendu – urbanistickou rozpínavostí a následnou rozptýleností městských celků, a nabízejí nové a fascinující úhly pohledu na řešení města současnosti. „České publikum se mohlo seznámit s projektem architekta Xaveera De Geytera na obytné výškové domy v Bredě v Nizozemí během výstavy v Lapidáriu Betlémské kaple, kterou v létě 2004 připravil Zlatý řez,“ uvedla Renata Vrabelová z Centra architektury, které akci zajišťuje po odborné stránce. Jde o projekt, který byl nominován v roce 2003 do finále Evropské ceny za architekturu - Mies van der Rohe Award. „Xaveer De Geyter, stejně jako Winy Maas vzešel z architektonické líhně kanceláře Rema Koolhase. Budeme mít tedy jedinečnou možnost srovnání názorového a tvůrčího vývoje dvou bývalých kolegů,“ dodala Renata Vrabelová. Záštitu nad akcí stejně jako v loňském roce převzal děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Letošní ročník přednáškového cyklu ARCHI ECHOS se koná za podpory České komory architektů. Více informací o ARCHI ECHOS, Xaveerovi De Geyterovi a projektech studia XDGA najdete na internetové stránce projektu: www.archiechos.com. O projektu ARCHI ECHOS Vzájemná interakce (ECHOS) architektů a profesionálů z příbuzných oborů (ARCHI) je hlavním cílem projektu nazvaného ARCHI ECHOS, který v České republice připravují společnost Philips za odborné spolupráce s Centrem architektury. Projekt je založen na cyklu přednášek světových architektů, na nichž představí své nejlepší projekty před českou architektonickou obcí, profesionály z oblasti stavebnictví, urbanismu, developmentu a designu. V publiku nechybí ani studenti zmiňovaných oborů. Na základě podkladů Archi Echos -var- Snímky: vítězný návrh na rozšíření budovy Evropského patentového úřadu v Haagu Více informací o projektu rozšíření budovy Evropského patentového úřadu v Haagu (formát .pdf, cca 1,5 MB)