Do mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže vyhlášené pražským magistrátem ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy se přihlásilo dohromady 40 architektonických studií. Vítězný návrh představila porota v čele s uznávaným česko-švýcarským architektem a univerzitním profesorem Miroslavem Šikem.

„Prvotní funkci náměstí v minulosti tvořil kvalitní veřejný prostor a nejenom dopravní uzel a parkovací plocha, jako je tomu teď,“ říká předseda poroty. Další nedostatky současné podoby náměstí vidí Šik především v tom, že náměstí není volně prostupné, vybavení městským mobiliářem je nedostatečné a celková kompozice prostoru je dopravou fragmentovaná.

Právě redukce dopravy a parkovacích míst a zájem, aby vznikl příjemný městský prostor respektující tradici a historii tohoto významného náměstí, byly hlavním kritériem při hodnocení soutěžních návrhů. Porotu přesvědčily projekty, které horní i dolní část náměstí řešily jako jednolitý městský prostor obohacený o lokální motivy.

Zvítězila jednoduchost

Hlavní cenu převzalo trio architektů Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Otec a syn Hájkovi mají s řešením náměstí již zkušenosti. Zvítězili i v soutěži o architektonický návrh na náměstí v Hradci Králové, který se momentálně realizuje. Úspěch zaznamenali i v soutěži o náměstí v Kostelci nad Černými lesy. Takto významné veřejné prostranství ale navrhovali poprvé. „Prioritou našeho řešení byla jednoduchost, nechtěli jsme konkurovat fasádám historických budov. Chtěli jsme upřednostnit pohyb pro pěší a vytvořit příjemný prostor pro setkávání lidí, společenské a kulturní akce a trhy,“ komentuje vítězný návrh architekt Martin Hájek, který přijel do Prahy převzít cenu.

„U vítězného návrhu porota ocenila, že respektuje historické prostředí a sjednocuje celý prostor. Prostorové řešení náměstí doplňuje kvalitní mobiliář a historizující lampy podél tramvajové trati,“ komentuje jeho návrh Miroslav Šik. Zároveň oceňuje, že je dopravní řešení vítězného návrhu založeno na předpokladu postupného snižování dopravního zatížení uličního prostoru v oblasti Malé Strany v kontextu s nadcházejícími změnami v komunikační sítí města.

Soutěž byla vyhlášena jako „ideová“ – na základě jejích výsledků Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy doporučí městu vybraný návrh k realizaci. Autorům oceněných soutěžních návrhů tak může být zadáno zpracovat navazující stupně projektové dokumentace.

„Soutěž na úpravu Malostranského náměstí se stane důležitým podnětem pro další soutěže a projekty pro veřejné prostory Prahy, které dnes nejsou ve stavu, jaký by odpovídal jejich historickému a společenskému významu,“ říká architekt Jan Šépka z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

IPR Praha považuje cestu architektonických soutěží za správnou a město ji bude nadále podporovat: „Zahájím jednání o realizaci vítězného návrhu,” přislíbil při slavnostním vyhlášení výsledků primátor Tomáš Hudeček. Předpokládaný termín zahájení realizace úprav Malostranského náměstí je rok 2016.

Na vyhlášení výsledků soutěže navazuje venkovní výstava všech soutěžních návrhů, která bude k vidění v dolní části Malostranského náměstí do 10. října 2014.