Developerská společnost Codeco, která zde rozvíjí své developerské aktivity, vyzvala loni několik předních českých architektonických ateliérů ke spolupráci na revitalizaci Velkého rozvojového území Vysočany. Cílem prezentací a jejich návrhů bylo vytyčení směru obnovy a zformulování postupných kroků k úspěšnému dosažení cíle - vytvoření nové a moderní městské čtvrti Nové Vysočany.

Urbanistická studiePřed tím, než developer vyzval architekty ke zpracování námětových studií, byla pro Velké rozvojové území zpracována ing. arch. K. Valouchem (VHE architektonická kancelář a spol.) urbanistická studie přeměny území jako „hmotný“ podklad pro budoucí podobu územního plánu. Developeři formulovali investorské zadání, ve kterém vyjádřili své představy o budoucnosti celého Velkého rozvojového území Vysočany s bližším zaměřením na rozvoj části území. Konkrétně se jednalo o 16 hektarový areál společnosti Kolbenka, a.s.. Na základě tohoto zadání vypracovali vyzvaní architekti studie revitalizace na jaře 2005 prezentovali vlastníkům, developerům, investorům, působícím ve Vysočanech, zástupcům městské části Praha 9 a Magistrátu hlavního města Prahy, novinářům a další odborné veřejnosti.Zpracované investorské zadání vycházelo částečně z vizí a obchodních možností území a částečně ze zásad a poznatků urbanistické studie architekta Valoucha. Jedním z hlavních bodů zadání byl apel na navržení pružného konceptu revitalizace celého území, který by umožňoval rozvoj jednotlivých areálů samostatně avšak v souvislostech s vývojem celého Velkého rozvojového území Vysočany. Cílem je vznik nového, plnohodnotného, kompaktního a samostatně fungujícího města ve městě, ve kterém budou zastoupeny všechny důležité městotvorné funkce. Ke studii byli přizváni zástupci předních českých architektonických atelierů – A.B.D., A8000, CASUA, OMICRON-K a SIA Architects

Potenciály a limity územíV každé studii obnovy území je třeba vyjmenovat potenciály a limity daného území. Obrovskou výhodou Velkého rozvojového území Vysočany je jeho poloha a vynikající dopravní dostupnost. V samém centru je stanice metra Kolbenova. Hraniční ulice přímo navazují na pražský automobilový okruh. Dalším významným pozitivem je říčka Rokytka protékající napříč celým územím, která je lemovaná vzrostlými stromy. Limitou rozvoje tohoto území je jeho obrovská rozloha – 250 ha. Na takovém území může v budoucnu vzniknout město až se 40 tisíci obyvateli.

Vize nových VysočanKomunikace, bulvár, náměstíStavebním kamenem otevření lokality je vyřešení dopravní obslužnosti území. V současnosti se obyčejný smrtelník do srdce území v podstatě nedostane. Ulici Kolbenovu lemují jen vysoké zdi, jako pozůstatky dob minulých, které jsou na několika málo místech přerušeny úzkým hlídaným vjezdem do jednotlivých areálů. Porušení této „nedotknutelnosti“ mnohdy velmi atraktivních míst musí být jedním z prvních kroků revitalizace. S tímto je úzce propojená potřeba vybudování vnitřní komunikační sítě, tedy chodníků, ulic, průchodů apod. Díky tomu pak bude v budoucnosti možno pohodlně dojít od stanice metra Kolbenova přes centrální Park Rokytka až například na Harfu. Návrhem komunikačního konceptu s převažujícími pěšími cestami se zabýval i atelier OMICRON-K, který se kromě jasné, v podstatě pravoúhlé, uliční sítě zamyslel nad možností jiných křivolakých a Pražany tolik vyhledávaných pasáží a průchodů. Zde je třeba zmínit, že hlavním motivem propustnosti území zůstanou převážně pěší zóny a bulvár. S možností vjezdu do území automobilem se počítá jen pro místní obyvatele, aby se neporušil koncept plánovaného rezidenčního bydlení. Jak říká architekt Radim Kousal: “Je třeba vytvořit systém prázdna – pásů, koridorů, které se zapisují do terénů jako kulturní ideogram.“ Apeluje na to, aby maximum úsilí bylo věnováno ochraně a udržování prázdna městských prostorů. V blízkosti či přímo na samotné budově stanice metra B – Kolbenova, která je v samém centru lokality, vznikne výšková dominanta, plnící funkce zmiňovaného orientačního a charakteristického bodu oblasti. Architekti atelieru SIA se nechali inspirovat podobnou územní dominantou v pařížské La Défense, konkrétně objektem Le Grande Arch. Jinou podobu vysočanské dominantě dali architekti atelieru A.B.D.. Zajímavý přístup k návrhu velikosti a umístění náměstí a uspořádání další výstavby zvolili architekti atelieru CASUA, kteří nejprve velikostně přirovnali Velké rozvojové území Vysočany k fungujícím pražským čtvrtím.

Aktuální situace Revitalizace areálu KCD je rozdělena do tří etap. V první etapě vznikne přibližně 10 000 m2 administrativních a jiných nebytových ploch. Navazující etapy poskytnou nejen další kancelářské budovy pro mladé kreativní obory, ale zejména rozsáhlou paletu bytových možností od činžovních typů domů až po jednotlivé rodinné domy s přímou vazbou na plánovaný Park Rokytka.- Aktuálně byla rekonstruovaná administrativní budova u metra Kolbenova se supermarketem v přízemí. - Vznikne více než 1000 bytových jednotek v nových Vysočanech. - Bude postaveno nové obchodní centrum za téměř 2,5 miliardy Kč na náměstí OSN.

S použitím podkladů Codeco –var-Repro: Codeco