Architektura, někdy také stavitelství, se zabývá jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu, tak klasickým stavitelstvím budov, či designem jednotlivých detailů. V užším významu pak označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. Tím vyjadřuje umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby.