Stavební veletrhy Brno 2004, které skončily minulý týden na brněnském výstavišti, patří k největším výstavám stavebnictví a souvisejících oborů u nás. Letos se komplex výstav poprvé rozšířil o veletrhy ENVIBRNO, New SIMET a nový projekt ELEKTRO. Nosným tématem ročníku a jeho doprovodného programu bylo rozšíření Evropské unie. Podle údajů pořadatelů se výstav účastnil rekordní počet vystavovatelů, a to 1.513. Také vzrostl zájem zahraničí: přibylo jak zahraničních vystavovatelů, kteří zastupovali rekordních 22 zemí, tak i návštěvníků, kteří přijeli z 42 zemí. Celková návštěvnost se přiblížila hranici 100.000 návštěvníků. V rubrice Architektura se samozřejmě budeme věnovat především architektuře, pomineme stavební materiály a technololgie, stejně jako stroje a další zařízení, které byly v Brně také k vidění. Program, který trval pět dnů, doprovázela řada konferencí, seminářů, diskusních setkání a soutěží. K těm nejvýznamnějším patřilo Evropské stavební fórum na téma Vzdělání a výzkum ve stavebním inženýrství v rozšířené EU, XI. celostátní kongres starostů a primátorů ČR na téma Důsledky přistoupení k EU pro města a obce, mezinárodní konference Problematika sociálního bydlení v ČR a EU, mezinárodní panelová diskuse Transatlantic Drift Debate, 9. mezinárodní sympozium Mosty, konference Den ocelových konstrukcí, kongres Ochrana před povodněmi, konference Technické zařízení budov ve 21. století a 7. den architektury s hosty z Norska a Nizozemí. Dvě velmi kvalitně navštívené doprovodné akce proběhly v rámci premiérového veletrhu ELEKTRO: konference Inteligentní budovy a Alternativní a obnovitelné zdroje energie, kterou uspořádaly firma GiTy se Společností pro techniku prostředí, a odborný seminář Osvětlení a nová norma v praxi. Dny architektury na IBF Nás budou v tomto článku zajímat především Dny architektury. Děkan pražské Fakulty architektury ČVUT a odborný garant akce, profesor Vladimír Šlapeta, přiblížil jejich letošní koncepci takto: „Na brněnských Dnech architektury se každoročně seznamujeme se špičkovými představiteli architektury hlavně z evropských zemí, ale také z Izraele a USA. Přibližuje nás to k mezinárodně probíhající architektonické debatě a zároveň propojuje zahraniční a českou architektonickou scénu. Přednášky o tom, jak se staví v jiných zemích – letos v Norsku a v Holandsku - pomáhají studentům i praktikům.“ 7. den architektury pořádaný při Stavebních veletrzích Brno přivedl do Rotundy pavilonu A přední architekty z Norska a Holandska. Jejich přednášky vyslechlo několik stovek studentů a dalších odborných zájemců. Severská architektura Norský architekt Svein Lund má za sebou bohatou realizační i přednáškovou praxi a v současnosti je jedním ze dvou partnerů společnosti Lund Hagem Architekter A. S. Brněnským posluchačům představil tři velké urbanistické projekty a řadu zajímavých domů a letních sídel situovaných v krásné, ale zároveň topograficky obtížné norské krajině. Zaujalo například letní sídlo královské rodiny z roku 1992, které v protikladu s královským palácem v Oslo klade důraz na sepětí s přírodou, využívá tradiční norské stavební materiály a respektuje požadavek klienta na maximální soukromí. „Snažíme se vytvářet nadčasové stavby. Zajímají mě materiály, které nepodléhají zubu času, ale naopak i bez údržby vypadají stále lépe, a navíc šetří energii. Současně se vždy snažím o maximální využití dané lokality, všech jejích kvalit,“ říká architekt Lund. Nejlepším příkladem této zásady je jeho vlastní dům, který postavil na místě se čtyřiceti vzrostlými stromy různých druhů. „V České republice jsem poprvé a pan Šlapeta mi toho ukázal tolik, že si z vašeho architektonického dědictví odnáším obrovské dojmy. Viděl jsem architekturu, jakou jsem vůbec neznal, ale na druhé straně jsou mnohé budovy velmi blízké tomu, co máme v Norsku. Ta duchovní spřízněnost obou zemí je velmi zajímavá,“ řekl na Dnech architektury Svein Lund. Nizozemská architektura heroického realismu Tvorba pětačtyřicetiletého holandského architekta Willema Jana Neutelingse a jeho ateliéru představuje „heroický realismus“. Architekti pracují s formami a obrazy vycházejícími z lidové kultury i každodenní reality a dávají jim nový význam, používají revoluční konstrukční metody a kombinují extrémní pragmatismus se silným smyslem pro detail. Ve své přednášce prezentoval většinou veřejné budovy – firemní sídla, úřady, školy, divadlo nebo požární stanici a vysvětlil důležité aspekty své tvorby. Neutelings zkoumá, jak vnější dekorace může změnit budovu a její image. V budovách s oblibou vytváří „prázdné“ prostory, dutiny, které si klient obvykle nežádá, ale posléze je ocení pro konání různých aktivit. Tvrdí, že architekturu vnímáme nejen zrakem, ale i ostatními smysly, a originálně pracuje s vodou: v budovách vytváří rybníky živené dešťovou vodou a ozvláštňující vnitřní klima. Proti funkcionalistickému přístupu k architektuře prosazuje univerzálnost. „Architektura zastará, když její funkce přestane fungovat, takže my projektujeme multifunkční budovy, které mohou sloužit pro byty, kanceláře i komerční prostory,“ řekl zde posluchačům jeden z nejvýznamnějších současných holandských tvůrců. Architektura & stavebnictví „Na stavebním trhu je stále větší konkurence a realizátoři staveb stejně jako jejich klienti – investoři si jsou vědomi, že potřebují kvalitní architekturu, aby se dobře prezentovali, aby lidem zajistili lepší prostředí k životu a abychom byli konkurenceschopní v Evropské unii,“ komentoval profesor Šlapeta sepětí architektury a stavebnictví. Spokojen byl i s vysokým zájmem studentů, kteří představují budoucnost oboru a na výstaviště přijeli nejen z brněnské, ale i z pražské fakulty architektury. Český interiér 2004 V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů proběhl také devátý ročník soutěže interiérů, kterou vyhlašují Design centrum ČR spolu s Českou komorou architektů. V této soutěži byly oceněny pavilon F architektů Rudiše a Komárka, kolekce městského mobiliáře MM cité, a. s., a kostelní osvětlení Andělské trouby navržené sochařem Jiřím Plieštikem. Výsledky celostátní přehlídky interiérové tvorby byly slavnostně vyhlášeny u příležitosti Dne architektury v Rotundě pavilonu A. Hlavní cenu „Český interiér 2004“, spojenou s finanční odměnou 100.000 korun, odborná porota udělila výstavnímu pavilonu F na brněnském výstavišti autorů Martina Rudiše a Martina Komárka. Ocenila velmi dobré zvládnutí monumentálního multifunkčního prostoru, který nabízí nadstandardní využití. „Scénografická práce se světlem, kultivované materiály, barevnost a dokonalé řemeslné zpracování detailů ud