Do architektonické soutěže na urbanistické řešení okolí pražské Kolčavky, bývalé usedlosti přestavěné na letohrádek, se přihlásilo také Studio acht. Jeho projekt počítal se zachováním a vnitřní úpravou Kolčavky na byty a zejména pak se stavbou nových bytových a rodinných domů kolem říčky Rokytky.

Jeden projekt, čtyři místa

Ing. arch. Iveta Machalová a Ing. arch. Mikuláš Wittlich pod vedením Ing. Václava Hlaváčka svou vizi rozdělili na čtyři části: Náplavka, Rodinné domy za zámečkem, Solitér, Dostavba. Tak, aby souzněla s duchem místa i veřejným prostorem na obou březích říčky, která protíná pozemky. A aby dodrželi pravidla daná Metropolitním plánem hlavního města, což pro danou lokalitu v jednotlivých zónách předpokládalo výšku zástavby od 3 do 6 nadzemních podlaží.

Náplavka a rodinné domy

Bydlení nad vodou pracovně označené Náplavka bylo navrženo jako šest dvou- až třípodlažních bytových domů, které ozvláštňuje fasáda z plechu v kombinaci s omítkou. Architekti rovněž počítali s tím, že jde o záplavové území, proto všechny objekty řešili prakticky. V přízemí by byly garáže, případně komerční prostory, bydlení se situovalo do 1. patra (2. NP) a výše. Zajímavý prvek představuje například sedlová střecha připomínající tradiční venkovské objekty, který se opakuje i u další stavby.


Kousek odsud je ulice mezi zámečkem a přiléhajícím kopcem, která měla představovat základ pro bydlení ve třech řadových dvoupatrových domech. Rovněž se počítalo s garážemi přímo pod domy, každý by měl také vlastní zahradu.

Solitér a Dostavba bloku

Na druhém břehu říčky měl stát bytový dům připomínající dva do sebe zaklíněné objekty (nižší čtyřpatrový s omítanou fasádou jakoby vrůstal do vyššího pětipatrového s oplechováním). Kromě fasády navazující na vizuál domů na Náplavce objekt zaujme nabídkou výhledů jak k mostu přes Rokytku, kde svou hmotou uzavírá malé náměstí, tak směrem k Čuprově ulici.

Dostavba bloku ve tvaru rozvolněného písmene L navazující na stávající řadu činžovních domů by nabídla 35 bytů. Opět se tu uvažovalo v intencích „velké vody“, proto se přízemí budov koncipovalo jako průtočné podlaží; sloužilo by zejména jako parkovací stání pro obyvatele. Rovněž vnitroblok se plánoval zastavět přízemními garážemi, jejichž střechy by kromě jiného poskytovaly prostor pro zahrádky tří rodinných domů vestavěných při východní straně parcely. Jednotná bloková zástavba by místu dodala městský ráz.

Studio acht

Studio acht
Český projekční ateliér s holandskými kořeny spojuje tamější střídmost a smysl pro urbanismus se středoevropským poetismem, citem pro krajinu a památky. Rozptyl jeho práce sahá od obnov památek přes konverze zanedbaných brownfieldů v nové pulzující městské čtvrti až po návrhy bydlení nebo renovace interiérů. www.studioacht.cz

Proč to neklaplo

Projekt Kolčavky navržený Studiem acht obsadil v urbanistickém klání 2. místo. Nicméně Praha 9 po ukončení soutěže vyhlásila na velkou část daného území stavební uzavírku kvůli budování takzvaného vnitřního okruhu, proto nakonec nedošlo ani k realizaci vítězného návrhu.

Zdroj: studioacht.cz