Myšlenka propojení městské zástavby se zelení samozřejmě není nová. Podle architektů ze studia Christos Pavlou se však nyní bude prosazovat stále více, protože lidé během pandemie nového koronaviru ve svých bytech postrádali zeleň a vzduch více než kdy jindy.

„Díky karanténě jsme znovuobjevili základní hodnotu našich domovů a uvědomili jsme si, jak jsou pro nás důležité venkovní prostory, balkony a ploché střechy, kde si můžeme zacvičit nebo něco pěstovat. Potřeba svobodně vyběhnout na vzduch a spojit se s přírodou a sousedy je najednou silnější než kdy dříve,“ vysvětlil vedoucí studia Christos Pavlou.

Nový projekt v Nikósii je zvláštní už tím, že není obehnán vysokým plotem, ale volně navazuje na přilehlý park. Obyvatelé domu se tak neizolují od okolního světa, ale jsou jeho součástí. Druhou zvláštností jsou zelené plochy, jimž bylo věnováno celých 60 % přízemí domu. Zelená je přirozeně i terasa v patře.

K osázení záhonů bylo vybráno na 40 druhů divokých rostlin, které jsou na Kypru "doma". Nemají přitom jen vyvolávat dojem přírody a uklidňovat oči, jejich úkolem je také lákat užitečný hmyz, a podpořit tak skomírající ekosystém uprostřed velkoměsta. Architekti doufají, že sem zavítají i včely a vzácné druhy ptáků.