Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Řečtí architekti stavěli podle přísných matematických pravidel a pečlivě propočítávali jednotlivé proporce stavby. Typickým prvkem je sloup. Nejslavnější řeckou stavbou je bezesporu Parthenón. Jedná se o nejdůležitější chrám Akropole zasvěcený bohyni moudrosti Athéně postavený v letech 447 – 438 př.n.l.