Architektura starověkého Říma je z velké části přejatá z řecké architektury. Zásadní byl objev betonu, což jim společně s dobrou znalostí stavebních materiálů, jako byl mramor a kámen, umožnilo dosáhnout velkých úspěchů v konstrukci převážně veřejných staveb. Známými příklady mohou být vodovody, baziliky, vítězné oblouky, Koloseum.