Mnozí z nás mají Valašsko spojené hlavně s dřevěnicemi, tradičními roubenými stavbami. Ta nejstarší ve Valašských Kloboukách pochází dokonce ze 70. let 18. století. Ale my vás teď zveme na něco úplně jiného - na secesi. Ve Valašských Kloboukách totiž najdete hned několik secesních domů. Ale jen jeden se může chlubit titulem první secesní stavbou u nás. Jmenuje se Bratmannova vila.

Když se podíváte na tohle video, asi ve 2.28 spatříte i naši nejstarší secesní stavbu:

Zdroj: Youtube

Talentovaný architekt

Jak podnikatel Josef Bratmann, tak architekt Hubert Gessner patří mezi kloboucké rodáky. Slovo dalo slovo a tehdy ještě student prvního ročníku vídeňské akademie dostal zakázku – postavit pro Bratmanna dům, který se stane zázemím rodiny i místem pro obchodní aktivity podnikatele. Začínající architekt navrhl projekt v roce 1895, o rok později byla dvoupatrová podsklepená vila zkolaudovaná. Na dnešní poměry nevídaná rychlost.

Co o architektu Gessnerovi asi nevíte
- Na střední škole studoval společně s Adolfem Loosem, který patří mezi naše nejslavnější architekty 1. poloviny 20. století.
- Na vídeňské akademii měl Gessner další hvězdné spolužáky, například Josipa Plečnika nebo Jana Kotěru.
- Mnohé objekty navrhoval spolu se svým bratrem Františkem.
- Ve Valašských Kloboukách lze objevit 5 jeho staveb. A kdybyste chtěli zmapovat všechny, které postavil v naší zemi, museli byste zajet ještě do dalších sedmi měst, včetně Prahy, Brna, Hradce Králové, Kroměříže...

Čím zaujme

Nejvíce tím, že jde o první secesní stavbu na našem území. Všimněte si členité fasády s bohatou štukovou výzdobou, a když budete moci nahlédnout dovnitř (komentovaná prohlídka proběhne 24. 8. od 15 hodin), uvidíte například i schodiště s kovovým zábradlím včetně secesních ornamentů. Základní tvar a rozvržení objektu odkazují na renesanci, střecha je mansardová.


Další secesní magnety

Pokud se do Valašských Klobouk dostanete později, můžete si Bratmannovu vilu prohlédnout minimálně z exteriéru společně s dalšími Gessnerovými stavbami jako dům Jana Horného nebo hotel U Slunce. Ty se dochovaly v dobře rozpoznatelném vlivu secese. Do pětice secesních staveb Huberta Gessnera ve Valašských Kloboukách ještě patří občanská záložna a dům Františka Růžičky.

Valašské Klobouky zvou i na tyto aktuální akce

Máte-li v těchto dnech cestu kolem, určitě se ve Valašských Kloboukách stavte. I kdybyste nestihli prohlídku interiéru Bratmannovy vily, ještě vás čeká:

  • 25. 8., 15 hodin: komentovaná prohlídka kaple sv. Cyrila a Metoděje.
  • 26. 8., od 13 hodin: akce Živé dřevěnice, kdy se pro vás otevírají historické roubené chalupy a nové obzory skrz zajímavý program.
  • 2. 9., od 10 hodin: v nedalekých Vlachovicích proběhne další tradiční akce – putování po místních roubených sušírnách ovoce, některé podobně jako dřevěnice pamatují třeba dvě stě let. Vlachovice jsou vesnicí s největším počtem funkčních sušíren ovoce u nás. Spočítáte je sami?

Zdroj: Valašské Klobouky, Valašské Klobucko