Postavit vily na tomto pozemku nebylo nic jednoduchého. Jde o svažitý terén, který musí být odtěžen nebo respektován. Jenže dobrý architekt se pozná podle toho, že se terénu nebojí a využije ho.

Respekt ke svahu

Vilové domy se nacházejí na pohledově exponovaných pozemcích jižního svahu nad centrem města Luhačovice. Tvoří jedny z prvních objektů nově vznikající obytné enklávy v tomto místě. Poloha domů spoluvytváří horizont okolní krajiny. Z toho důvodu byla věnována velká pozornost tomu, aby měkce kopcovitý reliéf nebyl narušen tvrdým osazením objektů nebo výraznými terénními úpravami. Koncepce vychází z myšlenky maximálního zachování původní svažitosti.

Docíleno toho bylo rozložením domů do dvou hmot. Jedna těžká, betonová, pocitově „vyrůstající“ ze svahu a tvořící platformu pro druhý, převážně zasklený objekt horního podlaží. Sklep je zcela integrován do svahu a je patrný pouze garážovými vraty v zářezu do terénu. Materiálové řešení koresponduje s polohou jednotlivých částí budovy. S terénem svázané přízemí je z pohledového betonu, podlaží je vyzděné a obložené dřevěnými palubkami. Interiérové řešení bylo navrženo pouze v základním provedení, dotvářeno bude později klienty.

Místo zahrady terasa

Vily nemají zcela standardní typologii bydlení. Jsou zamýšleny také jako rodinné penzionky s trvalým bydlením pouze pro dvě osoby. Návštěvníci objektů se uvažují pouze z okruhu příbuzných. Veškeré návštěvní ložnice se nacházejí ve vstupním podlaží, trvale obytná část je ve 2np. Tato část se skládá z ložnice v uzavřeném zahradním křídle. Hlavní obytná místnost a kuchyně s jídelnou jsou v zasklené oboustranně otevřené části. Na hlavní obytnou místnost navazují terasy. Jedna je s expozicí na město, druhá soukromějšího rázu na straně zahrady.

Velkorysost rozsahu teras nahrazuje, vzhledem ke svažitosti, chybějící zahradu. V rámci od města odvrácené části jsou také dvě atria, kde proběhne okrasná výsadba. Ostatní části pozemku v náklonu budou převážně pokryty bezúdržbovou, po povrchu popínavou zelení. Ve sklepním podlaží se nachází garáž pro jedno auto a prádelna s kotelnou. Sklepní podlaží je interiérově propojeno s 1np jako alternativní vstup do domu.

Zdroj: Ing. arch. Pavel Martinek