Archivolta je typ klenby, používaný k zaklenutí ústupových románských či gotických portálů.