Armování betonu (vyztužování) pomocí ocelových tyčí (betonářské oceli), betonářské výztuže, kari sítí (svařované sítě) za účelem snížení deformace, posílení únosnosti a dlouhé životnosti staveb.