Jedná se o beton s výztuží za účelem snížení deformací a zvýšení únosnosti. Používá se v pozemních, vodohospodářských stavbách, v mostech, tunelech apod.