V rámci pořádání výstavy art & decoration připravuje organizátor, Agentura Carolina, divize AC EXPO ve spolupráci s internetovým portálem o umění Art CZ, první ročník projektu art forum praha, na kterém se v termínu od 1. do 31. 12. 2002 představí vybrané umělecké galerie a výstavní síně z celé Prahy. Hlavním mediálním partnerem projektu art forum praha se stal nový časopis art&antiques. Dalšími mediálními partnery jsou Adjust Art a Around Prague.

Protože stále významnější místo zaujímá v interiéru volná umělecká tvorba a obraz či socha se stává stále častějším prvkem začleněným do obývaného prostoru, protože se užité a volné umění stále výrazněji doplňují a vzájemně ovlivňují, protože teprve společně vytvářejí opravdu působivý celek, rozhodli se organizátoři spojit výstavu stylového interiérového vybavení s výstavou volné tvorby současných českých umělců.

Jednotlivé galerie však nebudou vytrženy ze svého kontextu a přeneseny bezmyšlenkovitě do Veletržního paláce, ale představí se novým návštěvníkům na svých stálých adresách, v obvyklém prostředí a s celým spektrem svých kmenových výtvarníků a umělců. Již prvního ročníku se účastní jak významné státní instituce, tak i renomované soukromé galerie.

Ti, kteří navštíví kteroukoliv galerii, začleněnou do tohoto projektu, nebo přímo výstavu art & decoration ve Veletržním paláci, obdrží plánek Prahy s vyznačením a adresou zúčastněných galerií a budou tak moci dle vlastního časového plánu v plné míře obdivovat zvolenou galerijní nabídku, případně speciální doprovodné akce organizované galerií pro tuto příležitost. Orientaci na těchto předvánočních kulturních procházkách Prahou jistě usnadní oranžové vlajky projektu art forum praha, viditelně umístěné před zúčastněnými galeriemi a výstavními síněmi.

Navíc bude tento zajímavý a neobvyklý projekt podrobně představen na internetových stránkách www.art.cz a dokumentován v již zmiňovaném obsáhlém magazínu-katalogu výstavy art & decoration.

Cílem projektu art forum praha je poskytnout pestrý a plnohodnotný nástin současného českého výtvarného umění všem českým i zahraničním milovníkům volné tvorby a zprostředkovat široké veřejnosti netradiční zimní zážitek.