Asanace je soubor opatření sloužících k ozdravení přírody a životního prostředí. Účelem je zlepšit hygienické podmínky. V oblasti bydlení se často jedná o modernizaci starých staveb, zavedení kanalizace, vodovodu nebo demolizaci nevhodných přístaveb u historických budov.