Asfaltové nátěrové hmoty jsou jako skupina označovány písmenem A. Při aplikaci je vyžadována minimální teplota ovzduší a podkladu. Asfaltovými laky můžeme natírat jen suché podklady při teplotách nad +5 °C. Zmoknout mohou již po hodině, avšak pro dokonalé zaschnutí potřebujete minimálně 24 hodin.