Asfaltové pásy jsou stavebním materiálem, který se používá jako hydroizolace pod základy budoucích staveb.