Střecha je bezesporu korunou každého domu. Jakou pro ni ale zvolit střešní krytinu, aby byla nejen krásná, ale i kvalitní, měla stálou barvu a dlouhou životnost? Při jejím výběru jsme „omezeni“ únosností krovu nebo celé stavební konstrukce, sklonem střechy, klimatickými podmínkami atd., ale rozhodně ne nabídkou. Nabídka je široká. Nabízejí se nám klasické pálené tašky, betonové tašky, plechové krytiny a v neposlední řadě šindele – asfaltové šindele. Asfaltové šindele se k nám (tehdy ještě do Československa) sporadicky dovážely již před rokem 1989. Od roku 1991 se začala tato střešní krytina na našem trhu prosazovat ve větší míře a nyní je již velmi rozšířeným sortimentem. K předním evropským výrobcům asfaltových šindelů patří Tegola Canadese, v České republice zastoupená společností Tegola Bohemia, jejíž nabídku dnes tvoří šedesát sedm variant asfaltových šindelů v deseti typech, plus dalších šest variant krytiny PRESTIGE. Jaké jsou? Pro výrobu asfaltových šindelů TEGOLA je používaný asfalt Tia-juana z venezuelské ropy. Díky tomu samotné šindele vynikají vysokou odolností vůči teplotním výkyvům a UV záření. Díky složení materiálu, použitým komponentům a geometrickým tvarům pak mají široký rozsah použitelnosti vzhledem ke sklonům střešních plášťů. U některých konkrétních typů šindelů je bezpečný sklon (viz ČSN 73 1901) krytiny stanoven na hodnotu již od 14° sklonu. Současně (vzhledem k výše popsanému) se tyto šindele pokládají ve všech sklonech vždy se stejným přesahem (= shodná hodnota expozice). Někteří výrobci předepisují větší překrytí šablon v závislosti na snižujícím se sklonu pokrývané střešní plochy. Tato skutečnost znamená ve svých důsledcích zvýšení nákladu na pořízení krytiny až o 20 % z původně deklarované ceny. Toto u šindelů TEGOLA odpadá. Před účinky UV záření chrání asfaltové vrstvy hrubozrnný posyp, který je vyráběn přímo v továrně Tegoly Canadese. Keramizovaný granulát je vyráběn z rozemleté čedičové drti, do které jsou přidávána příslušná barviva. Následně je tato surovina dopravena do vypalovacích pecí, kde je při teplotách cca 650 °C vypalována. Poté jsou vypálené granule tříděny do třech velikostních frakcí. Tyto jsou smíchány v konkrétním poměru tak, aby po nanesení na asfalt byl dokonale pokryt souvislou vrstvou kameniva. Tím je zabráněno přístupu UV záření k asfaltu. Vzhledem ke geometrickému tvaru jednotlivých granulí je zajištěna maximální plocha styku kameniva s asfaltem a tedy i optimální hodnota obrusnosti posypu (viz ČSN EN 544). Díky keramizaci granulátu má šindel Tegola velmi vysokou stálobarevnost. Rovněž výskyt mechů je zde omezen zejména z důvodu minimální poréznosti kameniva. Celosvětový unikát Krytina Prestige je svou konstrukcí, použitými surovinami i estetickými vlastnostmi unikátní. V celosvětovém měřítku je Tegola Canadese jediným výrobcem této střešní krytiny. Na její výrobu byla ve výrobním závodu instalována samostatná linka. Vývoj této linky trval několik let. Vzhledem k vlastnostem materiálu je například každá šablona hotového výrobku vyřezávána vodním paprskem. Nosnou část této krytiny tvoří dvě skelné nosné vložky o plošných hmotnostech 80 a 80 g/m2, které dávají materiálu vynikající mechanické parametry. Hydroizolační vlastnosti jsou zajištěny speciálním tvrzeným provzdušňovaným oxidovaným asfaltem s označením HP (high performance), nízkohustotním plnivem a oxidovaným asfaltem Tia-juana. Tyto vrstvy jsou naneseny mezi nosnými vložkami a na nich ve třech vrstvách o celkové tloušťce 5 mm. Díky tuhosti takto upraveného asfaltu a geometrickému rozmístění vrstev „kovová fólie - asfalt HP – nosná vložka – plnivo – nosná vložka – asfalt Tia-Juana – polyetylenová fólie“ je výsledný výrobek tuhý a v porovnání s tradičními šindeli méně ohebný. Aby byla zjednodušena vlastní montáž, dodávají se spolu s vlastní krytinou speciální prvky určené pro pokrývání jednotlivých detailů, jako jsou hřebenové a nárožní tvarovky, úžlabní asfaltové pásy s kovovou povrchovou úpravou, zakládací pruhy s kovovou fólií atd. Vylepšené varianty Oproti původní řadě šindelů Prestige je kovová fólie tvořící ochranu proti UV záření u nové generace této krytiny zahnuta pod pohledovou část šablony. Tímto opatřením (kromě estetického výsledku) se docílila minimalizace nebezpečí odseparování fólie z povrchu šablony. Nedávno byl sortiment měděné krytiny doplněn (v provedení Prestige Compact) o titanzinkovou fólii. Na základě požadavků ze strany architektů vyvinula TEGOLA CANADESE také krytinu Prestige Antique s povrchovou úpravou vyrobenou z fólie z předzvětralé mědi. Tato krytina je vzhledem ke svým estetickým vlastnostem použitelná i na pokrývání střech historických objektů. Použitou technologií patinace mědi na této krytině je totiž dosaženo takového zabarvení, které přirozeným oxidačním procesem získá přírodní měď až po několika desetiletích.

-td-ve spolupráci se společností TEGOLA BOHEMIA, s. r. o.Foto: TEGOLA