Asfaltový beton, lidově téže "balená" je stavební směs určená ke stavbě silničních povrchů. Skládá se z asfaltu a kameniva. Může jít o horkou směs, která se používá nejčastěji, nebo o chladnou směs, která je technologicky náročnějším a nákladnější, ale lze s ní pracovat i zimním období.