Když se řekne asistenční služby, každý si asi vybaví pomoc při potížích s automobilem nebo službu spojenou s cestovním pojištěním. Asistenční služby vám však mohou pomoci také v případě, že vám doma praskne potrubí nebo vyhoří rozvody elektrické energie. Asistenční služby jsou dnes běžnou součástí povinného ručení, cestovního pojištění, pojištění poskytovaného k některým platebním kartám nebo mohou být například součástí záručního servisu k nově pořízenému automobilu. Měly by vám dát jistotu, že v případě dopravní nehody, poruchy na automobilu, úrazu v zahraničí a podobně na řešení celé situace nebudete sami. Díky nim byste měli získat nejen cenné rady, jak se zachovat a na koho se obrátit, jejich úkolem ale také často bývá zprostředkování kontaktu s třetími stranami a zajištění bezprostřední péče o vás a vaše blízké v těžké situaci. V dnešní době se u nás začíná rozvíjet také uplatnění asistenčních služeb ve spojení s domácími haváriemi a jinými „stavy nouze“ přímo v bydlišti klienta. Služba se většinou označuje jako Home Assistance, čili domácí asistence, a v současné době ji u nás nabízejí tři pojišťovny ve spolupráci se třemi různými asistenčními centrálami. Pojišťovna Allianz, která Home Assistance začala nabízet jako první, využívá služeb společnosti Elvia Assistance, ČSOB pojišťovna spolupracuje s Axa Assistance a Generali s Europe Assistance. Asistenční služby jsou buď součástí pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti, případně balíčků, které pojištění domácnosti a nemovitosti zahrnují. Domácí asistence by měla fungovat na podobném principu jako v případě automobilů nebo cestovního pojištění. Kdykoliv v domácnosti dojde k nějaké havárii, zloději vám zničí zámky, vichřice poškodí střechu nebo rozbije okna a tak dále, na daném telefonním čísle by vám měli poskytnout základní rady a zprostředkovat kontakt s řemeslníky, případně jinými osobami, které celou situaci dají do pořádku. Asistenční služby by vám měly pomoci zvládnout nečekané situace a především by vám měly ušetřit starosti se sháněním odborníků, což může být zvláště o svátcích, v pozdních nočních hodinách nebo bez přístupu k telefonnímu seznamu skutečně velmi užitečné. Rozsah asistenčních služeb se samozřejmě liší v závislosti na pojišťovně a typu pojištění. Obecně řečeno by však tyto služby měly být poskytované zdarma v případech opravdové nouze. Pokud si ale chcete být v konkrétních situacích skutečně jistí, za co platit nebudete a za co už ano, nezbývá než důkladně prostudovat podmínky poskytování služby, případně se konkrétně vyptat na informační lince pojišťovny. Například pojišťovna Allianz (která nově prodává své produkty neživotního pojištění také prostřednictvím poboček Komerční banky) poskytuje asistenční služby ve dvou základních podobách. První z nich jsou tzv. Urgentní služby, které mohou být využívány 24 h denně a měly by klientovi zajistit pomoc v případě „situace vyžadující bezodkladné řešení, při které hrozí bezprostřední ohrožení pojištěného majetku nebo značné zvětšení rozsahu již vzniklé škody na pojištěném majetku a kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem“ – tehdy bude pojišťovnou (respektive asistenční centrálou Elvia) zdarma zajištěn příjezd technické pohotovostní služby. Bezplatná bude také první hodina práce řemeslníka – delší práci a materiál však bude muset klient uhradit sám. Jestliže se stane domácnost kvůli pojistné události neobyvatelná, mělo by být klientovi zajištěno také náhradní ubytování. Druhou podobou služby jsou tzv. Modré stránky Allianz, což je databáze řemeslníků a technických profesí, kterou můžete využít, když potřebujete něco opravit nebo chcete stavět či rekonstruovat. Je k dispozici na bezplatné telefonní lince, opět 24 h denně, kontakt s vhodným zhotovitelem by vám měl být zprostředkován nejpozději do dvou dnů. Práci daného řemeslníka budete samozřejmě muset uhradit sami, ale na druhou stranu by jeho spolupráce s pojišťovnou měla být určitou zárukou kvality. Pojišťovna si totiž pravidelně zjišťuje spokojenost zákazníků s odvedenou prací a nevyhovující řemeslníci bývají z databáze vyřazeni. V ČSOB pojišťovně můžete asistenční služby získat ve třech variantách. Základní služby jsou zahrnuty přímo v ceně pojistného balíčku. Zahrnují pouze základní informační a poradenskou činnost v případě stavu nouze a zajištění odborné pomoci. Kromě toho máte možnost sjednat si navíc připojištění asistenčních služeb, buď ve variantě A (137 Kč ročně) nebo v komplexnější variantě B (292 Kč ročně). Obě vám zajistí nárok na bezplatnou práci řemeslníka do určité částky (limity u varianty B jsou vyšší), nárok na zajištění bezplatného ubytování (opět do určitého limitu) a varianta B navíc obsahuje také například dozor nad bytem, péči o zvířata a podobné navazující služby. Také v pojišťovně Generali byste měli díky asistenčním službám získat ve stavu nouze základní rady a informace a měl by vám být zprostředkován kontakt s potřebným řemeslníkem. Stejně jako v pojišťovně Allianz máte nárok na bezplatnou první hodinu práce technika, na vaši žádost vám tu rovněž může být zprostředkováno náhradní ubytování. V databázi jsou například také kontakty na lékařské pohotovosti. Vzhledem k tomu, že u nás zatím není Home Assistance příliš rozvinutá, často se stává, že ani klienti, kteří ji získali v rámci svého pojištění, ji příliš nevyužívají a raději se spolehnou na své vlastní síly. Je totiž pravda, že v pojistných smlouvách bývá často zakotveno, že pojistné plnění se vztahuje také na náklady, které sloužily k bezprostřednímu zabránění dalšího šíření škody, případně také na náklady na náhradní ubytování. To znamená, že peníze vynaložené na tyto věci byste teoreticky měli získat nazpět tak jako tak. Na druhou stranu však asistenční služby mohou nějaké ty starosti se sháněním řemeslníků usnadnit, proto není od věci si telefonní číslo na asistenční centrálu přeci jen zapamatovat. Zvláště lidé, kteří nepatří právě mezi technické typy, mohou odbornou pomoc ocenit. Dá se očekávat, že domácí asistence se bude v budoucnu dále rozvíjet a brzy ji začnou poskytovat také další pojišťovny. V západní Evropě tato služba bývá zcela běžná a výjimkou není ani její mnohem širší pojetí. Společnosti, které ji poskytují, jsou za příslušné poplatky schopné svým klientům poskytnout také například pomoc při každodenní péči o domácnost, zprostředkovat hlídání dětí nebo doučování, poskytnout péči starším nebo nemocným občanům (včetně například donášky jídla) a podobně. -si-