Atika je prodloužení fasády budovy nad hlavní římsu tak, že se opticky zvyšuje budova a z pohledu z ulice je částečně zakryta střecha. Atika může mít formu celého patra (tzv. atikové patro), členěného slepými okny či okny prolomenými do krovu, anebo formu nízké ozdobné zídky.