Atlant je socha v podobě svalnatého muže používaná ve funkci sloupu či pilastru. Představuje mytologickou postavu obra Atláse, který byl nucen svými pažemi držet nebeskou klenbu. Bývá používán jako nosný prvky na portálech, schodištích, balkonech atp. Ženským protipólem atlanta je karyatida.