Atrium je centrální prostor obytného domu rozšířený především v období řeckého helénismu a římské antiky. V novověké architektuře je atrium dvůr zastřešený prosklenou střechou, někdy označován slovem dvorana.