Auditorium je prostor s dobrou akustikou, který je určen pro větší počet posluchačů. Nejčastěji je to univerzitní posluchárna.