Společnost Autodesk dodala prostřednictvím svého autorizovaného partnera, společnosti AB Studio, Fakultě architektury Vysokého učení technického v Praze 100 licencí aplikace Autodesk Revit Series a 100 licencí nástroje Autodesk VIZ. Fakulta architektury ČVUT si od tohoto kroku slibuje potvrzení a upevnění svého čelního postavení mezi technologickými školami a zkvalitnění výuky studentů architektury.

Softwarový nástroj Autodesk Revit Series je nejmodernějším systémem pro návrh budov. Jeho technologie Building Information Modeling (BIM) obsahuje všechno potřebné pro navrhování, prezentaci i vykazování stavebního díla - v jedné jediné aplikaci. BIM je revolucí v efektivitě projektování: grafické i negrafické informace obsažené v projektu jsou díky jemu vždy aktuální a okamžitě dostupné, dokumentace koordinované, konzistentní a úplné.

Autodesk VIZ 2006 je software pro vytváření trojrozměrných modelů, počítačové zobrazení a vytváření prezentací, který poskytuje nejmodernější technologie vytváření obrazů pro prezentaci a sdílení návrhářského záměru. Program umožňuje vytvářet modely a imortovat data z jiných návrhářských aplikací, efektivní správu dat návrhu a sdílení návrhových informací se zákazníky, dodavateli i ostatními členy týmu.

„Autodesk je na poli softwaru pro oblast stavitelství a architektury velmi silným hráčem a naše produkty jsou ve svých oblastech považovány za standard. Jsme rádi, že ČVUT si vybralo právě Revit a VIZ a věříme, že práce s oběma nástroji pomůže ze studentů vychovat odborníky ve svém oboru,“ dodal Patrik Minks, BSD Channel Sales Manager. „Navíc společnost AB Studio jako systémové centrum patří dlouhodobě k nejvýznamnějším prodejcům našich produktů v oblasti architektury a stavebnictví, takže se domnívám, že také výběr partnera byl správný.“

Zdroj: Autodesk