Dne 29. srpna 2007 byly zprovozněny nové webové stránky www.autorizovaniinspektori.cz.Stránky www.autorizovaniinspektori.cz obsahují informace o přípravě a zkouškách uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem a evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů o jejich jmenování, výkonu funkce a ukončení činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.

Přečtěte si o tom, kdo a za jakých podmínek se může stát autorizovaným inspektorem přímo na www.autorizovaniinspektori.cz

Zdroj: MMR