Autorizovaného inspektora, jehož úkolem je především kontrola projektu a vydání stavebního povolení, si veřejnost může najmout od počátku prosince loňského roku. Prvních třiadvacet inspektorů bylo jmenováno na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj již v listopadu, svou činnost ale mohli vykonávat s účinností od 1. prosince 2007. Seznam autorizovaných inspektorů je umístěn na http://www.autorizovaniinspektori.cz/.

Zavedení institutu autorizovaného inspektora je novinkou stavebního zákona platícího již od ledna roku 2007. Inspektor by měl za úhradu (přibližně 1.000 Kč/hod.) ověřit projektovou dokumentaci a vydat certifikát, kterým stavbu povolí. Může tak nahradit práci stavebního úřadu a výrazně urychlit proces povolování staveb.

Funkci autorizovaného inspektora mohou vykonávat odborníci z řad České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), kteří splňují kvalifikační předpoklady dané stavebním zákonem a obstojí v náročné zkoušce.

Více informací o přihláškách, zkouškách a evidenci inspektorů:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 143 – 151, Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech a na http://www.autorizovaniinspektori.cz/.

-var- Foto: http://www.isifa.com/