Babinec je část pravoslavného kostela určená ženám.