Bagr, též rypadlo nebo exkavátor je mechanický stroj, který slouží k přemisťování a těžbě zeminy, písku, sutě a jiných stavebních materiálů. Na podvozku s ovládací kabinou je upevněn podkop (pohyblivé rameno) zakončený lžící, přičemž jednotlivé pracovní fáze jsou ovládány hydraulickými válci. V současné době roste obliba tzv. minibagrů do 6 tun, přesto jsou ve stavebnictví asi nejrozšířenější středně velké bagry o váze 6-30 stun. Podvozek bagru může být vybaven koly, pásy nebo kráčivými nohami.