Balkon je předsazená konstrukce, která přečnívá přes zeď.