Balustrová kuželka je tvarovaný kamenný nebo dřevěný sloupek se čtvercovým nebo oválným půdorysem, který nese parapet nebo zábradlí schodišť. Řada balustrových kuželek tvoří balustrádu.