Trvale zachovat současnou čtyřprocentní státní podporu hypoték doporučují ministru pro místní rozvoj Petru Lachnitovi hypoteční banky. V tomto smyslu navrhují novelizovat vládní nařízení, které zatím její výši odvozuje na každý jednotlivý rok od tržní úrokové sazby roku předchozího. "Očekáváme, že státní bonifikace zřejmě klesne od 1. února 2001 ze současných čtyř na dva procentní body. To by se promítlo do snížení poptávky po hypotékách až o dvacet procent," tvrdí František Pavelka z Českomoravské hypoteční banky. Dalším argumentem pro zachování nynější úrokové dotace jsou dosavadní nízké náklady státu a jejich vysoká efektivnost. Do konce září bylo na státní podpoře od počátku její existence vyplaceno na 540 mil. Kč a s její pomocí se zahájila stavba 12 tisíc bytů. Ekonomové podporu hypoték považují za užitečnou. "Má to vyšší multiplikační efekt než jiné výdaje státu," uvedl Pavel Sobíšek z Bank Austria Creditanstalt. Ty by mohly být jen desítky miliónů navíc proti 600 mil. navrženým na rok 2001. Jiní upozorňují, že jde o souboj bank se stavebními spořitelnami. Kvůli růstu výdajů stát musí určit, jaké nástroje podpoří více a jaké méně. -Hospodářské noviny-