Barbakán je středověká stavba s masivní zdí, která sloužila k obraně brány.