Barvivo je buď kapalné, nebo je rozpustné v pojivu. Barvivo je podle definice soudržná barevná látka přilnavá k podkladu, na který se nanáší. Barvivo se skládá z pigmentu, pojiva a rozpouštědla nebo ředidla.