Baterie je zařízení sloužící k jednorázovému uložení elektrické energie. Baterie je schopna dodávat proud okamžitě po svém sestavení. Nevýhoda baterie je vedle nemožnosti dobití i rychlý pokles napětí při odběru. Všechny baterie na trhu pracují na elektrochemickém principu.