Bauhaus je považován za jednu z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury. Škola vznikla roku 1919 ve Výmaru. Umění a technika měly vytvořit nový celek. Každý student Bauhausu se musel naučit řemeslu.