Šetřit energii i náklady na topení a zlepšit si komfort svého bydlení. To jsou přání, která mají majitelé nových objektů stejně jako ti, kteří vlastní starší dům. Nejvyšší nároky právě na požadavky moderního bydlení ve starších objektech splňuje sanační klimatická fasáda Baumit open S, která je žhavou novinkou na evropském stavebním trhu. Obvodové zdi starších objektů již dávno neodpovídají moderním nárokům na tepelnou izolaci. Jejich fasády jsou zároveň trvale poškozovány solemi, které spolu s vlhkostí putují rozpuštěné omítkou směrem od zdiva k jejímu povrchu, kde krystalizují, usazují se, po čase se odlupují a poškozují tak fasádu. U většiny rekonstruovaných budov se provádí hned na počátku sanačních prací horizontální, případně i vertikální hydroizolace, která zdivo „odřízne” od zdroje vlhkosti a postupně tak sníží vlhkost i obsah solí ve zdivu. V takových případech naprosto dostačují standardní tepelně izolační systémy, případně se použijí systémy se zvýšenou paropropropustností. Někdy však není možné provést ani jeden typ hydroizolace a hrozí, že neustále vzlínající agresivní soli by mohly negativně působit na lepidlo, jímž jsou tepelně izolační desky ke zdivu přilepeny. Dosud neměli stavebníci a stavitelé k dispozici trvalé řešení pro sanaci tohoto typu vlhkého a zasoleného zdiva. Společnost Baumit obohatila nedávno evropský stavební trh nejnovější variantou svého tepelně izolačního systému Baumit open S. Systém, který vyvinuli rakouští odborníci, je určen zejména do ztížených podmínek sanace starších fasád zatížených solemi a vlhkostí v případech, kdy u nich není možno provést tradiční horizontální a vertikální hydroizolaci. Baumit open S nabízí způsob, jak lze takto poškozené fasády sanovat s využitím běžných stavebních prostředků, jakými jsou opracování povrchových ploch, nanesení dalších vrstev na postižené povrchy a použití klasického tepelně izolačního systému. Systém nabízí také rychlejší aplikaci a úsporu finančních prostředků. V Rakousku prokázal Baumit open S svou vysokou účinnost už na řadě staveb. V České republice právě probíhá legislativou předepsané schvalovací řízení a lze očekávat, že ještě v průběhu letošní stavební sezóny bude systém k dispozici i na našem stavebním trhu. -Baumit-