Základní princip dezinfekce bazénu je pořád stejný – zlikvidovat mikroorganismy (dezinfekce), zničit jejich biologické zbytky (oxidace) a zamezit dalšímu množení (reziduální dezinfekce). Nejúčinnější a nejběžnější dezinfekční látkou používanou v bazénové chemii je chlor, protože v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s reziduálním charakterem. Jako volný chlor se v bazénové vodě označuje veškeré množství chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Vázaný chlor představují sloučeniny chloru vázané na organické látky, nejčastější formou jsou chloraminy odpovědné za typický bazénový zápach. Většina sloučenin vázaného chloru je jedovatá, dráždivá a je nutné jejich množství sledovat. Určitě jste ale už slyšeli o bazénu bez chloru. Jakými postupy se v něm udržuje čistá voda?

OZONIZACE – má silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je ale tak reaktivní, že je jeho trvalejší působení prakticky nulové. Tento fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako dezinfekčního prostředku, a používá se proto v kombinaci s chlorem. Ozon svým oxidačním účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor. Následně dávkovaný chlor se už nemůže ve větší míře přeměnit na vázaný a je vlastně do vody přidáván pouze jako trvalejší dezinfekce. Bez chloru je proto ozonizace nepoužitelná.

Čtěte také

Pokojové rostliny

Čtěte také

Přeschlé rostliny? Možná je zachrání horká voda

UV LAMPY – záření z UV lamp má dezinfekční účinek stejně jako ozon. Jeho efekt je však pouze místní, dezinfikuje vodu tam, kde přichází do kontaktu se zářením, a nezabrání ani další mikrobiologické kontaminaci a následnému rozmnožení mikroorganismů. Energie záření v místě aplikace ale rozkládá i organické sloučeniny a vázaný chlor, takže při úpravě vody společně s chlorem omezují UV lampy nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. Bez chloru je trvalejší efekt dezinfekčního záření UV lamp nulový.

ELEKTROLÝZA SLANÉ VODY – občas se dočtete, že elektrolýza slané vody představuje bezchlorovou dezinfekci vody. Nenechte se ale zmýlit. Při elektrolýze soli vzniká ve vodě chlornanový aniont, což je vlastně úplně stejný volný chlor, který se do vody dostává při aplikaci kteréhokoli chlorového přípravku. I při této metodě dezinfekce ale dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chloru zodpovědného za zápach a dráždění, což znamená, že elektrolýza slané vody funguje jako kombinace dávkování chlorových přípravků a použití UV lampy. Výhodou je i příznivé působení slané vody na pokožku, nevýhodou korozivní účinek slané vody.

Čtěte také

Jaký sporák je nejúspornější

Čtěte také

Na čem vařit nejúsporněji? Plyn, elektřina nebo indukce?

BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE – bazén bez chloru ale není nereálný. V nabídce firem se setkáte s přípravky, které využívají souběžného efektu dvou komponent – koloidního stříbra a peroxidu vodíku. Koloidní stříbro je přírodní prostředek proti virům, bakteriím, plísním a jednobuněčným organismům a zabezpečí tak dezinfekci bazénové vody. Peroxid vodíku představuje oxidační složku a reziduální účinek těchto přípravků přetrvává po dlouhou dobu.