Bazilika svatého Štěpána v Budapešti je nejvýznamnější duchovní stavbou v Maďarsku. Je pojmenována na počest prvního uherského krále Štěpána (975–1038), jehož mumifikovaná ruka je uložena v relikviáři.