Belvedér je pavilon nebo část budovy, která má poskytovat pěkný, příjemný nebo daleký výhled, bývá umístěn v zahradě a na vyvýšeném místě.