Berlín se rozhodl změnit extrémně rychle rostoucí ceny bytů a nájemného. Vydal tak vyhlášku Soziale Erhaltungsgebiete (Milieuschutzgebiete), která určuje 76 takzvaných chráněných oblastí, kde je omezeno výrazně vlastnické právo. Tedy vlastnictví omezeno není, ale je zde omezena cena nájmů a nejen to. Úředníci kvůli výraznému zdražování nájmů, jež je často obhajováno vlivem náročných rekonstrukcí, schvalují úpravy bytů.

TOP 10 nejúžasnějších míst Berlína:

Zdroj: Youtube

To je moc!

Existuje zde takzvané srovnávací nájemné, které nastavuje zrcadlo všem nájemcům, kteří se od něj nesmí výrazně odchýlit. Každý člověk si může najít, jaké je jeho srovnávací nájemné v místě bydliště. Na webových stránkách berlínského senátu najde možnost výpočtu pod klíčovým slovem „index nájemného“. Musí zde být uvedena adresa, velikost bytu, stáří budovy a pozitivní a negativní vlastnosti bytu. Místní srovnávací nájemné se pak vypočítá automaticky.

Dokonce je tu i možnost, že pokud se nový nájemce dozví, že původní nájemce platil méně než on, může se obrátit na radnici Berlína a úředníci toto nájemné posoudí, jestli je relevantní, vyžádají si podklady o předchozích smlouvách s nájemníky a mohou do tohoto jindy čistě obchodního vztahu zasáhnout. Říká se tomu nájemní brzda.

Co s rekonstrukcí?

Je samozřejmé, že pokud se zvedne kvalita bydlení díky rekonstrukci, nemůže majitel tyto náklady nést sám s původní sazbou nájmu. A tak může nájem zvednout. Jenže…

A tady vstupuje do hry opět úředník. Ten totiž musí schvalovat úplně všechno. I malá rekonstrukce musí být nahlášena a schválena. Jistě, lze zlepšit komfort bydlení tím, že za starou toaletu koupíte novou, ale ta nesmí být příliš drahá. Zvýšení komfortu bydlení by se totiž mohlo promítnout do nájemní ceny. A to úřad nechce připustit. Proto všechno podléhá schválení – i výměna obyčejné toalety. Chce majitel vyměnit klasickou starou stojící toaletu za novou závěsnou? Nelze. Úřad mu řekne, že může pouze cenově srovnatelnou, tedy opět pouze stojící, a to ještě jen nějaké druhy.

Ochranné oblasti (německy Milieuschutzgebiete) jsou oblasti v Berlíně, kde má být chráněno složení obyvatelstva v bytech. V centrální části Berlína jsou aktuálně určeny čtyři oblasti sociální ochrany. V celém Berlíně je jich pak 78. Regulace nájemného (německy Mietpreisbremse) je pravidlo, které omezuje růst nájemného při nových pronájmech. V Berlíně je regulace nájemného v platnosti od roku 2015. Nařízení o přeměně podle § 250 stavebního zákona (BauGB) označuje celý Berlín jako oblast s napjatým trhem s bydlením.
Zdroj: Berlin.de

Samozřejmě, že možnost, jak provést rekonstrukci, existuje. Ale nejde jen o drobnou úpravu. Majitel musí provést podle § 556e odstavec 2, věta 2 BauGB rekonstrukci komplexní, tedy nikoliv jen malou úpravu, ale při rekonstrukci postupovat systematicky a zlepšit bydlení jako celek. Po doložení všech podkladů o rekonstrukci je pak možné navýšit nájem. Ale i ten je podle předpisů regulován.

Soudy se soudí

Zajímavé ale je, že často se majitelé bytů tímto neřídí a argumentují tím, že regulace nájemného neplatí. Vysvětluje to právnička Ronska Verena Grimm z nájemnické organizace Berliner Mieter Gemeinschaft: „Je pravda, že 67. senát berlínského okresního soudu považuje nařízení o brzdě nájemného za protiústavní a předložil zákon k objasnění Spolkovému ústavnímu soudu. Rozhodnutí dosud nepadlo. 63. senát krajského soudu v Berlíně naopak podrobně vysvětlil, proč podle jejich názoru k protiústavnosti nedošlo. Nakládání s brzdou ceny nájmu je proto v současnosti u okresních soudů v Berlíně velmi nejednotné.“ Přesto se drtivá většina majitelů touto úpravou řídí, protože se pochopitelně jejich nájemci brání a posílají na ně stížnosti na úřad i soudy. Majitelé tak jsou úřady dopodrobna kontrolováni, což je vlastně jakýsi druh úředního nátlaku. Ovšem je pravda, že zákon jim k tomu dává plné právo.

Zdroj: Engel&Völkers, Berlin.de, Berliner Mieter Gemeinschaft