Začněte vyvrtáním otvoru do desky v každém místě, kam budete hřebíky zatloukat. Po proražení desky pokračujte ve vrtání několik sekund, abyste navrtali beton na povrchu. Polohu desky na podlaze obkreslete tužkou. Pokud není praktické (nebo možné) vyvrtat všechny otvory a odstranit prkno, můžete také provrtat dřevo a beton do správné hloubky pro hřebík. Za chodu vrtačky vytáhněte a zatlačte vrták, abyste vytáhli většinu prachu z betonu, který vznikl při vrtání.

Rozšíření otvorů do betonu

Odstraňte desku a vysavačem vysajte prach z každého otvoru. Nyní na každém označeném místě vyvrtejte otvor do betonu pomocí zednického vrtáku stejného nebo o něco menšího průměru, než mají hřebíky, které budete používat. Prach z betonu vytvořený vrtákem ucpe otvor a znemožní hřebíku do betonu proniknout až na dno otvoru. Prach z betonu je těžký a má tendenci se shromažďovat na dně. Proto na několik sekund přitlačte hubici vysavače přímo na otvor, abyste se ujistili, že všechen prach zmizel. Tento postup provádějte během vrtání často.

Připevňování dřeva do betonu pomocí hřebíků:

Zdroj: Youtube

Zatloukání hřebíků

Přemístěte desku nad otvory a zarovnejte ji se značkami na podlaze. Do otvorů vložte hřebíky do betonu nebo zdiva a pomocí kladiva je zatlučte do roviny s povrchem dřeva. Někteří tesaři rádi zpevňují spojení dřeva s betonem tím, že před umístěním a zatlučením hřebíků do betonu natřou spodní část dřeva stavebním lepidlem.

Tipy pro zatloukání hřebíků do betonu

Při přibíjení dřeva do betonu dbejte na to, abyste použili tlakově ošetřené dřevo. Běžné řezivo může vlivem vlhkosti, která časem proniká betonem, uhnít. Při vrtání do betonu vzniká velké množství tepla, proto používejte pomalé otáčky vrtáku a dělejte časté přestávky, aby vrták vychladl. Vrtání lze provádět standardní rotační vrtačkou, ale s příklepovou vrtačkou půjde vrtání rychleji.

Možné problémy

Dávejte pozor, abyste při zatloukání do betonu hřebík neohnuli. Pokud se hřebík ohne, vytáhněte jej a zatlučte jiný hřebík. Pokud se hřebík zastaví dříve, než jeho hlava dosáhne povrchu dřeva, rozhodně nepomohou opakované údery. Místo toho hřebík vyjměte a vyvrtejte hlubší nebo rozšířenou díru. Předtím její útroby vysajte vysavačem a zkuste hřebík zatlouct znovu.

Jak silný by měl být beton pro zatloukání hřebíků?

Tloušťka betonu by měla být nejméně třikrát větší než délka prorážecího spojovacího prvku. Jinak hrozí, že při zatloukání hřebíku dojde k popraskání nebo dokonce k rozlomení betonu. Beton musí být také dokonale vyschlý a vyzrálý, jinak v něm nebudou hřebíky držet.

Zdroj: toolsweek.com, answering101.com