Koupil jsem starý prvorepublikový dům a rekonstruuji ho. Byl ve velmi špatném stavu a dokonce se mu na jedné straně propadla plochá střecha. Podle statika je nosné zdivo ne úplně nosné a potřebovalo by vyztužit, nebo udělat nějakou lehkou střechu. Projektant navrhuje lehkou konstrukci z profilovaného plechu ve skladbě s polystyrenem, ale to se mi nechce dělat, protože střecha by měla být zčásti pochozí. Bylo mi řečeno, že by byla možnost jakýchsi lehčených betonů. Ale nejsem si jist, jaké mají vlastnosti.


Lehčený beton samozřejmě existuje. Je ovšem na statikovi, aby doporučil možnost použití. My se do jeho řemesla nebudeme plést, ale zkusíme představit několik možností.


Lze použít takzvaný polystyrenový beton. Jeho přísady jsou přírodní kamenivo frakce 0-4 mm, polystyrenová směs, cement, voda a další příměsi dle požadovaných vlastností. Hmotnost takového standardního lehčeného betonu je 500-900 kg/m3 (vycházíme z informací firmy Zapa beton).

Existuje i silikátový beton, takzvaná cementová pěna (nabízí ji například Českomoravský beton), který napěňuje cementovou emulzi. Do této směsi se může (ale nemusí) přidávat i polystyren. Podle typu se pak suchá objemová hmotnost pohybuje v rozmezí 400-1200 kg/m3.

Vyšleháním se také vytváří takzvaný pěnobeton u společnosti Cemex. Nabízí se v objemových hmotnostech 250 až 900 kg/m3, ovšem pro střechy začíná tato hodnota na 500 kg/m3.


Všechny tyto varianty pak nabízejí výhodu ve spádování, takže není třeba vytvářet spád polystyrenem. Dobře drží, jsou pevné, výborně se na ně přichytávají hydroizolace apod.


Zdroj: Cemex, Českomoravský beton, Zapa beton