Jednoznačná odpověď existuje. Ano, dá. Ovšem vyžaduje to speciální přípravy a technologie. Ne nepřekonatelné, ale stavbu prodraží a ztíží. Pojďme se na to podívat.

Od ideálu až k "nemožné"

Tuhnutí a tvrdnutí betonu je optimální od 15 do 25 °C. Při teplotách v rozmezí od 5 do 15 °C sice beton tuhne, je však potřeba počítat s tím, že požadovaných vlastností nedosáhne po 28 dnech, ale až později. Tento proces hydratace se navíc o to více zpomalí, čím více se teplota přiblíží k 5 °C. Jestliže se navíc sníží i pod tuto hranici, beton přestává schnout a tvoří se na něm praskliny.

Podle společnosti Cemex je možné ukládat beton asi do -10 °C, ovšem s dalšími opatřeními, která zabezpečí tuhnutí směsi. Pod tuto teplotu se už nedoporučuje betonování vůbec, protože nelze zabezpečit dokonce ani správné čerpání ze stroje.

Po betonáži je nutné nechat směs schnout, a to minimálně po dobu 72 hodin při teplotě vyšší než 5 °C. Pokud teplota vzduchu neklesne pod tuto hodnotu, je možné betonovat v zimě s běžnými betonovými směsmi i bez přidávání mrazuvzdorných složek.

Hlavní je zabránit úniku vlhkosti

Při teplotách nižších než 5 °C je základem správný výběr betonu a jeho konzistence, a to s ohledem na danou stavební práci. Standardní opatření totiž začínají již v betonárně. Do betonu, který se používá v riskantních teplotách, se přidávají mrazuvzdorné složky zvyšující jeho odolnost. Může jí být kupříkladu plastifikátor, který umožní dokonalý průběh hydratačního procesu, a to i s menším množstvím vody. Anebo můžete využít mravenčan vápenatý, který urychluje hydrataci betonu. Plastifikátor se nedodává jako nadměrečné množství, ale na úkor vodní složky.

V rámci dosažení požadovaných teplot se do betonové směsi přidává také ohřátá záměsová voda či nahřáté kamenivo. Tím se však mění i samotné vlastnosti materiálu. „Cement nesmí přijít do styku s teplejší vodou než 65 °C, ale kamenivu vyšší teplota nevadí. Pokud tedy kamenivo ochladí vodu pod teplotu 65 °C, lze použít i vodu teplejší. Voda má ze vstupních surovin největší měrné teplo, a proto je vliv teplé vody na teplotu betonové směsi velmi podstatný,“ říká Petra Štěpánková z poradenství Best.

Při nízkých teplotách je zakázáno čerstvý beton ošetřovat vodou. Po provedení betonáže je zároveň nutné hotovou konstrukci uchránit před mrazem. Doporučuje se jeho překrytí PE fólií, polystyrénovými deskami, při teplotách pod nulou se již neobejdete ani bez klima stanu a nejrůznějších zateplovacích systémů či horkovzdušného topidla.

Možností, jak postupovat při nahřívání směsi, je ale víc. Je možné například zahřát pomocí parních nahřívačů i výztužnou ocelovou konstrukci, která následně předá teplo betonu. I zde je ovšem nutné zabezpečit zakrytí betonu a rovnoměrnou ztrátu tepla v celém objemu směsi.

„Je nutné počítat s pomalejším nárůstem pevnosti betonu. To je třeba vzít v úvahu hlavně u nosných konstrukcí, u nichž je dostatečná únosnost podmíněna dosažením určité pevnosti betonu. Proto je dobré před odbedněním anebo před zatížením betonové konstrukce provést kontrolu pevnosti, například pomocí Schmidtova odrazového tvrdoměru,“ dodává Štěpánková.

Zdroj: Cemex, Best