Jak musí být uložené železobetonové schodiště? Stačí nosná stěna pouze v místě opření podesty, respektive je možné železobetonové schodiště řešit jako samonosné, tzn. že bude „uloženo“ jen v místě výstupu na stropní konstrukci? A jak se takový konstrukční detail řeší?


Skoro každé schodiště lze zrealizovat v monolitickém provedení bez jakékoliv další podpěry neboli opřené o příslušný základ ve spodní části a vetknuté do stropní konstrukce v části horní. Žádný konstrukční problém nevzniká v kombinaci s monolitickou stropní konstrukcí a vzájemného propojení. U skládaných stropů musí být nosník pro vetknutí realizován atypicky podle statického návrhu. Monolitické schodiště betonované na stavbě má právě výhodu pro individuální řešení s možností vytvoření i tvarově zajímavého prvku, např. záměnou schodišťové desky za lomenici. Nejjednodušší je řešení schodiště mezi dvěma stěnami, kdy mezipodesta obvykle zmenšuje délku schodišťové desky na polovinu, v případě schodiště přisazeném k jedné stěně je možno desku vetknout do monolitické stěny pomocí tzv. vylamovacích armatur pro dodatečné propojení deska/stěna. Prováděli jsme i schodiště s vykonzolovanými jednotlivými stupni bez desky, působí to velice efektně. Vše je jako vždy o ceně, tzn. vhodný návrh může ušetřit finance. Ze zkušenosti vím, že obvykle prefabrikované samonosné schodiště není levnější než monolitické betonované na stavbě. Schodiště se obvykle betonuje společně se stropní konstrukcí. V žádném případě ho ale nelze realizovat bez statického návrhu a výpočtu, jehož součástí je i návrh propojení či uložení vzhledem ke stropní konstrukci.

Odpovídal stavební inženýr Richard Brabec

Dotaz jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada

Pokud máte nějaký dotaz, pište na náš e-mail redakce@dumazahrada.cz. My dotazy buď sami zodpovíme, nebo pošleme odborníkům.