Betonové schody stavebně rostou s domem. Díky tomu jsou připraveny k použití, jakmile je dokončeno zdění stěn a konstrukce stropů. To znamená, že se na nich mohou bezpečně pohybovat dělníci, kteří pokračují ve stavbě a později v dokončovacích pracích. Betonové schody jsou odolné proti poškození. Přežijí v dobrém stavu období výstavby domu a později je stačí pouze dokončit. Betonové schody jsou odolné proti požáru a rozhodně se nebudou prohýbat ani vrzat pod nohama. Obklad lze snadno vyměnit, když se opotřebuje nebo prostě omrzí, aniž by bylo nutné schody zcela vyřadit z provozu. Výhodou betonových schodů je také to, že jsou často levnější než složité dřevěné nebo ocelové konstrukce. A to i v případě, že připočtete cenu za dodatečné základy, na kterých budou schody spočívat.

Výroba nejjednoduššího betonového točitého schodiště:

Zdroj: Youtube

Návrh betonového schodiště

Základní informace o schodišti by měly být obsaženy v návrhu domu. Dozvíme se z něj, kde budou schody umístěny, jaké bude jejich rozmístění, délka, výška a šířka. Při zadávání individuálního projektu rozhodujeme o materiálu a tvaru schodů společně s architektem. Když si koupíte hotový projekt, je typ schodiště předem naplánován. Pamatujte, že vyměnit betonové schody za dřevěné je obvykle poměrně snadné, ale jiné je to, když chcete vyměnit dřevěné schody za železobetonové. V takové situaci bude nutné návrh upravit, protože je nutné vypracovat způsob jejich založení a konstrukčního vyztužení, ověřit, zda konstrukce domu vydrží neplánované zatížení železobetonovou konstrukcí schodiště.

Konstrukce betonového schodiště

Prvním krokem je sestavení bednění. To vyžaduje od zedníků velkou pečlivost. Stačí malá chyba, aby schody dopadly křivě. To není vůbec neobvyklé. Pro stavbu bednění je lepší použít překližková prkna než fošny, protože pak je snazší zajistit správnou úroveň a tvar budoucích stupňů, schodů a podest. Některé firmy vyrábějí schodišťové bednění na zakázku. Jednotlivé prvky připravují s počítačovou přesností a poté je během několika hodin smontují dohromady. Taková služba není levná, ale stojí za zvážení, pokud mají mít železobetonové schody neobvyklý tvar.

Armování betonového schodiště

Druhou fází výstavby betonového schodiště je armování. Instalace výztuže není nic zvláštního. Hlavní je, aby se zhotovitelé drželi projektu. Přitom dbejte na to, aby spodní pruty byly umístěny na distančních podložkách, aby měl beton možnost je obtékat i zespodu. Při vyztužování se na okraji otvoru osadí styčníkové pruty, které se napojí na výztuž schodiště. Účelem je trvale spojit prvky dohromady. Tyče se používají ve stejném počtu a průměru jako výztuž schodišťové desky. Do stropu by měly vstupovat ve vzdálenosti rovnající se čtyřiceti průměrům prutů. Okraj otvoru ve stropě by měl být uzavřen výztužnými pruty ve tvaru písmene U, které spojují spodní a horní výztužnou síť. Kromě toho se okraj desky v místě jejího napojení na schodiště vyztuží dalšími pruty skrytými v její tloušťce.

Schodiště a strop

Pokud je strop hustě žebrovaný, musí být na okraji otvoru vybudována železobetonová podkonstrukce, případně ji lze nahradit několika vedle sebe umístěnými podlahovými trámy. Před betonáží podhledu se mezi jeho výztužné prvky vloží podélná výztuž schodiště. V případě nosníků se výztuž umístí na nosníky před provedením nadbetonávky stropu. Pokud je strop zhotoven z dutinových desek nebo jiných prefabrikovaných desek, provede se v místě podepření schodiště další železobetonový prvek. Pouze prefabrikované betonové schody mohou spočívat přímo na zámcích stropních desek.

Betonování schodů

Betonáž schodů se shoduje s betonáží stropu (pokud to typ stropu vyžaduje). To je výhodné, protože pak musíme provést pouze jednu dodávku z betonárky. Potřebujeme stejnou směs jako pro podlahu, třídu C 15/22. Schody se betonují odspodu, krok za krokem. Poté je třeba šedou směs zhutnit, aby se odstranily vzduchové bubliny, vyrovnat a následně se o ni starat - několikrát denně kropit vodou a chránit před silným slunečním zářením. Po několika týdnech je betonové schodiště připraveno k použití - po sobě jdoucí týmy zhotovitelů nyní mají k dispozici pohodlnou a bezpečnou komunikaci mezi patry. Další práce na betonovém schodišti, tj. obložení stupňů, instalace zábradlí, omítnutí a nátěr zbývajících ploch, se provádí až ve fázi dokončování interiéru.

Zdroj: theconstructor.org, structville.com