Bez černý (Sambucus nigra) – rozložitý keř, původem z Kavkazu. K jeho rozšiřování přispívají ptáci, jejichž potravou jsou plody. Květy bezu mají výraznou vůni a spolu s plody se používají v potravinářství a v lékařství.