Malá projížďka běžným bytem na vozíčku může být pro zdravého člověka zábavou na způsob překážkové dráhy či labyrintu. V poněkud jiném světle se ovšem takový rébus jeví tomu, kdo je k životu na ortopedickém vozíku odsouzen osudem. Jak by měl vypadat byt, aby pro tělesně postiženého nebyl bludištěm a místem hrůzy? Handicap Handicap má prý původ v anglickém „cap in hand“ – čepice v ruce. Je to vlastně označení pro žebráka, který se neobejde bez cizích milodarů. Jenže život a zdraví člověka se může změnit od základů během jediného okamžiku. Člověk, kterého nemoc či vážný úraz posadily zčistajasna na ortopedický vozík, o milodary zpravidla nestojí. Jedním ze základních předpokladů důstojného života je však kvalitní bezbariérové bydlení. Dvojnásob tu platí heslo „Můj dům – můj hrad“. Nejde o luxus, nýbrž o základní bezpečnost a pohodlí. Jak upravit přístup do domu? Minimální šíře příjezdové rampy by měla být 130 cm a její podélný sklon maximálně 1:12. Není-li rampa delší než 3 m, může být sklon 1:8, což se však nepovoluje u staveb určených pro sociální péči. Je-li rampa delší než 9 m, musí být přerušena odpočívadlem dlouhým 1,5 m. Povrch má mít protiskluzovou úpravu, ale nesmí být příliš hrubý. Optimální výška zábradlí je 90 cm a musí přesahovat oba konce rampy nejméně o 15 cm, lépe však až o 30 cm. A co dveře? Dveře jsou první komplikací, s níž se vozíčkáři setkají, pokud chtějí v běžném bytě dojet například do koupelny. Je tedy dobré mít na paměti: dveře musí mít světlou šířku minimálně 80 cm a nesmí v nich být práh. Na vnitřní stranu dveří je vhodné umístit vodorovné madlo ve výši 80 - 100 cm. Nejmenší možný rozměr WC? Podle vyhlášky 174/1994 Sb. musí být u rekonstruovaných staveb minimální rozměr 140 x 140 cm, u novostaveb 160 x 180 cm. Doporučuje se však navrhnout půdorys WC takový, aby po umístění zařizovacích předmětů zůstal volný prostor o velikosti kruhu s průměrem alespoň 120 cm, lépe 150 cm. Je také třeba velmi pečlivě zvážit umístění jednotlivých zařizovacích předmětů. Sociální příspěvek V neposlední řadě bývá užitečné vědět, že všechny nutné úpravy nemusí postižený hradit z vlastní kapsy. Existuje totiž "Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu". Jedná se o dávku sociální péče, kterou poskytuje pověřený obecní úřad podle trvalého bydliště žadatele. Příspěvek je poskytován podle vyhlášky MPSV ČR o sociálním zabezpečení, č. 182/1991 Sb. podle § 34. Za úpravu bytu se považuje zejména: 1. Úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón 2. Úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku 3. Rozšíření a úprava dveří 4. Odstranění prahů 5. Přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi 6. Zavedení vhodného vytápění 7. Vybudování telefonního vedení 8. Stavební úpravy spojené s instalací výtahu Poskytovaná částka Výše příspěvku činí až 70 % podle druhu postižení a příjmů rodiny a majetkových poměrů, maximálně ale 50.000 Kč. Příspěvek musí být vyúčtován do 3 let. 10 let nesmí být byt prodán nebo vyměněn a nesmí se změnit vlastnické nebo uživatelské právo. -das-