Instalace zabezpečovacího zařízení vyžaduje propojení jeho prvků pomocí kabelů, které lze ukládat pod omítku nebo do kabelových lišt. Instalace pod omítku ovšem znamená velmi nepříjemné bourací práce v interiéru, instalační lišty vedené po povrchu pak velmi hyzdí prostor. Oba způsoby pak znamenají nemožnost jakékoli snadné změny konfigurace systému. Přidání nebo přemístění detektoru je prakticky neproveditelné bez dalšího zásahu do prostoru. Alternativou je využití radiového spojení mezi jednotlivými prvky. Donedávna však byly takovéto bezdrátové systémy považovány za velmi nespolehlivé a řada instalačních firem se jim proto vyhýbala ze strachu z následných provozních problémů. Hlavním problémem je u řady bezdrátových systémů jejich malá spolehlivost a četnost falešných poplachů. Naše životní prostředí je totiž zahlceno množstvím radiových signálů a existuje v něm řada rušících prvků (elektrické výboje kupříkladu při průjezdu tramvají, vysílačky policie, taxislužby, nejrůznější bezdrátová zařízení). Kromě toho je možné většinu těchto systémů relativně jednoduše zaměřit a následně zarušit. Je tomu tak proto, že tyto systémy musí kontrolovat přítomnost jednotlivých prvků tím, že veškeré prvky vysílají v určitých intervalech kontrolní signál, který ústředna vyhodnocuje. Aby však nedocházelo k tomu, že náhodný výpadek nebo zkreslení příjmu kontrolní relace způsobí bezprostředně poplach, jsou obvykle takovéto systémy naprogramovány tak, aby až několikátý výpadek kontrolní relace vyhodnotily jako poruchový stav. Existuje tak relativně dlouhá doba, než se zjistí skutečný výpadek prvku. Nyní jsou tyto problémy minulostí a je k dispozici bezdrátový systém, který uvedené problémy spolehlivě řeší. Veškeré prvky nového systému využívají obousměrnou komunikaci, mohou tedy jak vysílat, tak přijímat. Díky tomu může ústředna zkontrolovat veškeré detektory až těsně před uvedením systému do stavu střežení, odpadá nutnost kontroly pravidelným vysíláním. Takovýto systém lze velmi těžko odhalit a zjistit kmitočet, na němž vysílá, navíc pak je tento systém schopen se celý automaticky přeladit na jiný kmitočet, jestliže by byl právě užívaný kmitočet rušen. Veškeré prvky systému jsou unikátem, nelze proto ani nahradit jeden prvek jiným se stejným číslem a tím způsobit kolizi systému. Odolnost proti falešným poplachům je mimořádně vysoká, neboť díky obousměrné komunikaci se může ústředna detektoru z jehož adresy by případně přišel (vysoce nepravděpodobný) planý poplach, zda jde o skutečný poplach vyslaný tímto detektorem. Není proto nijak překvapující, že takovýto systém obdržel certifikát Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň "tajné", tedy stupeň, který žádný dosavadní bezdrátový systém nemohl splnit. Bezdrátový systém je mimořádně vhodný pro dokončené objekty, u nichž nebylo předem počítáno s instalací zabezpečovacího zařízení, hodí se samozřejmě také pro objekty, u nichž nelze nijak zasahovat do interiéru (chrámy, historické budovy). Instalace bezdrátového systému je rychlá a čistá, výhodou také je, že jej lze bez problémů přenést do jiné budovy. Doplnění o další prvky nevyžaduje žádný složitý zásah, navíc lze snadno střežit i samostatně stojící objekty, například garáž, skleník nebo zahradní domek. Spolehlivost bezdrátového systému tohoto typu je plně srovnatelná se spolehlivostí systému propojeného konvečním způsobem a v některých ohledech jej předčí svou flexibilitou. -www.telenot.cz-